TR>
เมนูหลัก
สมาชิกสภาเกษตรกรอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา
 
ระบบข้อมูล
ระบบรายงานการประชุม DM
ระบบทะเบียนเกษตรกร (ทบก.)
ระบบคลินิคเกษตรเคลื่อนที่ฯ
ระบบศูนย์บริการฯ (ศ.๐๒)
ระบบข้อมูลงานสถาบันเกษตรกร
ระบบวิสาหกิจชุมชน
ศูนย์เรียนรู้การเกษตรพอเพียง
ระบบการผลิตทางด้านเกษตร(รต.)
ระบบฐานข้อมูลเกษตรกร (กสก.)
ระบบศูนย์บริการประชาชนด้านการเกษตร
ระบบรายงานสถานการณ์ภัยธรรมชาติ
 
MRCF นำร่องอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา

ศูนย์ส่งเสริมและผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนตำบลบางเตย หมู่ที่ ๑๑ ตำบลบางเตย อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา

ศูนย์ส่งเสริมและผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนตำบลบางกะไห หมู่ที่ ๕ ตำบลบางกะไห อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา
 

ศูนย์การเรียนรู้ อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา

ศูนย์เรียนรู้การเกษตรพอเพียงชุมชน

ศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)
ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน หมู่ที่ ๑๑ ตำบลบางเตย
ศูนย์จัดการดินและปุ๋ย หมู่ที่ ๑๓ ตำบลบางเตย
 

สื่อเผยแพร่ผลงานดีเด่น
อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา

ศูนย์ส่งเสริมและผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนบ้านวัดคู้สโมสร ตำบลคลองอุดมชลจร

ยุวเกษตรกรในโรงเรียนวัดแพรกนกเอี้ยง ตำบลบางเตย
ที่ปรึกษายุวเกษตรกรในโรงเรียนวัดแพรกนกเอี้ยง ตำบลบางเตย
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรตำบลคลองนครเนื่องเขต
สรุปผลงานวิสาหกิจชุมชนชุดชั้นในสตรีและเสื้อสำเร็จรูป ตำบลบางพระ
 
ปั่นจักรยานชมวิถีชีวิตเกษตร ตำบลบางเตย
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนโสธรพัฒนา (ร้านริน) ขนมหวาน ตำบลโสธร
 
แนวทางการเกษตร

กระบวนการจัดการความรู้ (KM) ของบุคลากร

แนวพระราชดำริเพื่อประชาชนในการแก้ไขปัญหาทรัพยากรดินในประเทศไทย

การปลูกมะนาวและวิธีการทำมะนาวนอกฤดู
แผ่นพับศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)
การปลูกข้าวแบบเปียกสลับแห้ง
การใช้ปุ๋ยผสมผสานเพื่อลดต้นทุนการผลิตและการเกษตรกรรมที่ยั่งยืน
การปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน
การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
ขนมโบราณ (ขนมหัวผักกาด)
ขนมโบราณ (ขนมจาก)
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
สูตรน้ำหมักชีวภาพยอดนิยม
น้ำหมักชีวภาพจากปลา
การทำฮอร์โมนไข่
สารชีวภัณฑ์
การใช้แตนเบียนควบคุมหนอนแมลงดำหนามมะพร้าว
จุลินทรีย์ ที่ใช้ป้องกันกำจัดศัตรูพืช สารชีวินทรีย์ หรือสารชีวภัณฑ์
แผ่นพับเชื้อราไตรโคเดอร์มา
แผ่นพับเชื้อราบิวเวอเรีย
แผ่นพับเมตตาไรเซียม

 

 
เว็บไซต์บริการทางการเกษตร
 
พยากรณ์อากาศประจำวัน
 
แม่น้ำบางปะกงแหล่งชีวิต พระศักดิ์สิทธิ์หลวงพ่อโสธร พระยาศรีสุนทรปราชญ์ภาษาไทย อ่างฤๅไนป่าสมบูรณ์

..ข่าวประชาสัมพันธ์..
 
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา
สำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา
 
 
สารคดีเกษตร : การทำนาใช้น้ำน้อยได้ผลผลิตคุณภาพดี
โดย ช่อง ๗ สี
 

สารคดีเกษตร : คนค้นคน เกษตรผสมผสานทบ้านลุงเยี่ยม รัตนกูยชร ผลงาน ปวส ๒/๒ โทรคมนาคม
โดย คนค้นคน You Tube

 

 
 
 
สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา ประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนและปรับปรุงสมุดทะเบียนเกษตรกร Pass Book ปี ๒๕๖๑
 
 

...ภาพข่าว...
อ่านข่าวย้อนหลัง...

ประ
...หนังสือแจ้ง / ประกาศ / ประชาสัมพันธ์...
ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่อง ประกาศขายทอดตลาดบ้านพักข้าราชการ ๒๖/๐๔/๒๕๖๑
ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาอาชีพชาวสานยางรายย่อยเพื่อความยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมการลดพื้นที่ปลูกยาง ... ๒๐/๐๔/๒๕๖๑
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ...๑๔/๐๒/๒๕๖๑
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ...๑๔/๐๒/๒๕๖๑
อ่านข่าวย้อนหลัง...

 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา
๓๐๗/๑ ถนนศุขประยูร ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา
โทร. ๐ ๓๘๙๘ ๑๔๖๖ E-mail :
http://chs_mueang@doae.go.th

Webmaster : น.ส.นันทิยา จอกแก้ว ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ


แก้ไขล่าสุดเมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๑

สถิติผู้เยี่ยมชม

Free Counter
เริ่มต้นนับ : ๑ มกราคม ๒๕๖๑